Comments on Profile Post by Kaneko

 1. Blez
  Blez
  I want red :c
  Aug 18, 2018
  Kaneko likes this.
 2. Noziki
  Noziki
  now you're green
  Aug 18, 2018
  Dally and Kaneko like this.
 3. Taki
  Taki
  Ok, your name is blueneko now.
  Aug 18, 2018
  Dally and Kaneko like this.
 4. lieow123
  lieow123
  can I have violet? :?
  oh wait, nvm changed my mind
  Aug 18, 2018