Comments on Profile Post by Kishin

 1. Ainn
  Ainn
  w0t.
  Aug 28, 2014
 2. Dally
  Dally
  Bob.
  Aug 28, 2014
 3. Thatch
  Thatch
  hank
  Aug 28, 2014
 4. Stittz
  Stittz
  dingus.
  Aug 28, 2014
 5. Nyasiu
  Nyasiu
  Arin. He's the father of Game Grumps.
  Aug 28, 2014
 6. Taki
  Taki
  ban
  Aug 28, 2014